no value

Login

ebs on track plus

Newydd yma?

Os ydych yn newydd i Goleg Penybont a hoffech wneud cais i astudio gyda ni, crëwch eich cyfrif isod.


Brand new here?

If you're new to Bridgend College and would like to apply to study with us, please create your account below.

Wedi dechrau cais?

Os ydych chi eisoes wedi dechrau cais ac yn dymuno ei olygu neu barhau ag ef, rhowch eich enw defnyddiwr (neu gyfeiriad e-bost personol) a'ch cyfrinair.


Started an application?

If you've already started an application and would like to edit it or continue with it, please enter your username (or personal email address) and password.

Wedi Ymrestru?

Os ydych wedi cofrestru neu os ydych eisoes yn astudio yng Ngholeg Penybont, mewngofnodwch gyda'ch cyfrif Google.


Already studying?

If you've enrolled or you're already studying at Bridgend College, please login with your College Google account.